ABC-Caravanclub, Caravan club ook voor Campers

Activiteiten

Op het programma staan jaarlijks vijf evenementen; variërend van een vierdaags evenement tot activiteiten die een week duren.
De evenementen worden georganiseerd door leden, die woonachtig zijn in die omgeving. Dit betekent dat vaak heel bijzondere bezienswaardigheden  op het programma staan. Op deze wijze leren we Nederland kennen vanuit een heel ander perspectief. Daarnaast wordt er jaarlijks gestreefd naar een buitenlandreis, zo waren we al in Frankrijk, Engeland, Belgie, Oostenrijk, Duitsland en Tsjechië
De programma’s worden gekenmerkt door veel activiteiten, zoals fietstochten, wandelingen en excursies. Daarnaast is er altijd voldoende tijd om de contacten te onderhouden met een hapje en een drankje.
De ABC-club onderscheidt zich van vele andere caravanclubs door de activiteiten op all-inclusivebasis te organiseren. (echter dure activiteiten zijn meestal facultatief). 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van een kalenderjaar. De contributie bedraagt € 45,00 over te maken op IBAN rekening NL31INGB0002240841 t.n.v. ABC-Caravanclub in Oss. Er is geen entreegeld verschuldigd.
U krijgt toegang tot de ledengedeelte van de website, waar naast alle fotorapportages van evenementen, zich ook het informatief ABC-handboek voor caravans bevindt. Wie na 1 september lid wordt, behoeft slechts de contributie voor het volgende jaar te betalen. U bent dan gratis lid voor de rest van het jaar van aanmelding. 
Belangstellenden hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een ABC-weekend. Hiervoor hoeft u geen lid te zijn. Als het u bevalt kunt u zich aanmelden als lid.
Hier aanmelden voor proefkamperen. 
Belangstellenden hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een ABC-weekend. Hiervoor hoeft u geen lid te zijn. Als het u bevalt kunt u zich aanmelden als lid.

Voor nadere informatie over de ABC-club of deelname aan een ABC-weekend kunt u contact opnemen met de secretaris:
Dhr. J.C. van der Hof, Het Puyven 52, 5672 RG Nuenen. Tel. 040-2831620, 
E-mail: secretaris@ abccaravanclub.nl