Het Bestuur

Het bestuur van de ABC-Caravanclub bestaat uit vier leden, voorzitter, secretaris-ledenadministratie, penningmeester en evenementencoördinator.

Het dagelijks bestuur van onze caravanclub bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Ieder bestuurslid treedt twee jaar na aanstelling af en is direct weer herkiesbaar.

Jan Duin

Voorzitter en Webmaster

Lia Vos

Penningmeester

Hans Vos

Evenementen Coördinator