home
algemeen
organsiatie
clubblad
evenement
nieuws
techniek
links
lid worden
leden info

 

 

Disclaimer

De ABC-Caravanclub spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
De ABC-Caravanclub behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt de ABC-Caravanclub geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan de ABC-Caravanclub geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.

De ABC-Caravanclub spant zich in om uw reacties, bijvoorbeeld via e-mail, zo spoedig mogelijk te verwerken en of te beantwoorden. Omdat elektronische berichten in een enkel geval verbroken, niet verstuurd of niet ontvangen kunnen worden, kan de ABC-Caravanclub geen enkele garantie geven dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van elektronische berichten.

De ABC-Caravanclub aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.