Het Evenementen Team

Alle evenementen worden door leden georganiseerd. Deze evenementen worden gecoördineerd door de evenementencoördinator, die de door de leden ingediende plannen in een tijdschema plaatst. De regioassistent begeleidt de organisatoren tijdens de voorbereiding van een evenement samen met de evenementencoördinator. De organisatoren brengen het voorstel met kostenberekening in bij het bestuur ter beoordeling. Na goedkeuring door het bestuur, vindt de organisatie plaats door de organisatoren. De financiële afhandeling loopt via de penningmeester. 

Evenementencoördinator
Hans Vos

Regio West
Gré Voorn-Kuné