Organisatie

Organisatie ABC-Caravanclub bestaat uit het Bestuur, Redactie clubblad “de Caravaria” en Lief en Leed:

Het bestuur van de ABC-Caravanclub bestaat uit vier leden, voorzitter, secretaris-ledenadministratie, penningmeester en evenementencoördinator.

Het dagelijks bestuur van onze caravanclub bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Ieder bestuurslid treedt vier jaar na aanstelling af en is direct weer herkiesbaar.

Voorzitter / Webmaster

Secretaris / Webredacteur

ABC-Caravanclub, Evenementen Coördinator

Hans Vos

Evenementen Coördinator

De Caravaria is het clubblad van de ABC-Caravanclub. Dit blad is bestemd om alle leden te informeren over het wel en wee van onze caravanclub.

Het clubblad Caravaria is gratis en verschijnt vier keer per jaar. Het blad is m.i.v. 2017 alleen digitaal beschikbaar via het afgesloten Leden gedeelte.

Kopij en fotomateriaal kan worden aangeleverd bij de redactie van het blad, zowel schriftelijk (post) als per e-mail. Het e-mailadres van de redactie vindt u hieronder. Het postadres vindt u in de Caravaria.

De datum tot wanneer u kopij kunt insturen voor het nieuwe nummer, vindt u altijd in laatste uitgave van de Caravaria.

Eindredacteur is de heer Bert van der Ent.

Redactieadres: 
Dhr Bert van der Ent
email: redactie@abccaravanclub.nl

Lief en Leed, is in een vereniging, als de onze, vaak de smeerolie waar deze op draait. Want we willen graag weten hoe het met elkaar gaat zonder daarbij opdringerig te worden maar gewoon belangstelling tonen. Belangstelling tonen doen we vaak in kleine kring, want in de loop van de jaren hebben we contacten opgebouwd, maar daar blijft het dan vaak bij of het moet zijn bij een overlijden. Maar dan kom ik op het punt waar ik over heb zitten nadenken want het is vaak “Leed” en weinig “Lief”.

Leed hoe vervelend ook overkomt ons allen maar als we alleen aan elkaar kunnen denken bij Leed dan komt er een grauwe deken over de vereniging. Zonder aan zo’n  situatie te kort te willen doen wil ik me meer concentreren op LIEF (inderdaad met hoofdletters).

Wat is lief en leed
Dit kan zijn een verjaardag, bij …. jaar getrouwd en andere  Lieve dingen die je wilt delen met andere leden van de club. Bij deze ik wil graag van u weten data van belang (verjaardag,  .. jarig huwelijk en andere bijzondere dingen die het positieve onder ons kan benadrukken) Maar alleen als u dat zelf wilt heeft u daar geen interesse in dan maakt niets uit, het is geen verplichting.
Dus wilt u bij een heugelijk feit een reactie van de vereniging laat uw geboortedatum weten of andere data, als ik hierboven heb geschreven. Maar komt er Leed laat dat alstublieft aan mij weten. Ik zou het vervelend vinden wanneer ik niet op de hoogte gesteld was en er geen kaartje van de vereniging naar de betrokkene gestuurd kon worden.

Lief en leed wordt verzorgd door Els van der Hof 

ABC-caravanclub

De ABC-caravanclub club is ingeschreven bij de KvK Eindhoven onder nummer 40.283.223.

ING rekening NL31INGB0002240841 tnv. ABC-Caravanclub te Oss. 
e-mail:secretaris@abccaravanclub.nl en website:www.abccaravanclub.nl

Caravaria

De Caravaria verschijnt 4x per jaar. Het wordt digitaal verstuurd per e-mail en het wordt geplaatst in het ledengedeelte van de ABC-website op de webpage-Caravaria. Hier leest U het redactieadres en de verwijzing naar verschijningsdata en het uiterlijk aanleveren van kopij en foto’s.

Contributie

De contributie bedraagt 45,- euro per jaar. Donateurs betalen 15,- euro per jaar.

Afmelden

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de secretaris te geschieden voor 1 december van het lopende verenigingsjaar.