Redactie Caravaria

De Caravaria is het clubblad van de ABC-Caravanclub. Dit blad is bestemd om alle leden te informeren over het wel en wee van onze caravanclub.

Het clubblad Caravaria is gratis en verschijnt vier keer per jaar. Het blad is m.i.v. 2017 alleen digitaal beschikbaar via het afgesloten Leden gedeelte.

Kopij en fotomateriaal kan worden aangeleverd bij de redactie van het blad, zowel schriftelijk (post) als per e-mail. Het e-mailadres van de redactie vindt u hieronder. Het postadres vindt u in de Caravaria.

De datum tot wanneer u kopij kunt insturen voor het nieuwe nummer, vindt u altijd in laatste uitgave van de Caravaria.

Eindredacteur is de heer Bert van der Ent.

Redactieadres: 
Dhr Bert van der Ent
email: redactie@abccaravanclub.nl